Sikta for likskjending etter hærverk i Fjære kyrkje