Planlegg effektauke frå 28 til 110 MW på kraftstasjon i Øksenelvane