– Vegen mot Dalsetra øvst i Kjølsdalen er stengd grunna skade på vegen, opplyser Stad kommune.

Vegen vert stengd inntil skaden er utbetra.  Truleg kan vegen opnas att i løpet av fredag 9. februar.