383,6 millionar kroner til vedlikehald av fylkesvegar