Reaksjonar på at viktige kulturminne er fjerna

foto