Få opplever at leiinga tar metoo-grep før julebordssesongen