Leiaren i sosialkomiteen meiner Nav-leiinga må gå av