Nærings- og fiskeridepartementet opprettar lokalkontor på Svalbard