Talet på omkomne held fram å stige etter jordskjelvet i Albania