Forsvarssjefen feller hard dom over operativ evne og beredskap