FHI: – For tidleg å konkludere om barn kan få sjeldan betennelsessjukdom etter covid-19-smitte