Storviltjegerar treng ikkje avleggje ny skyteprøve i år