Boris Johnson avlyser besøk i India på grunn av smittebølgje