Vår Energi betaler 41 milliardar for ExxonMobils oljefelt i Noreg