LO fryktar tørkekrisa kan føre til tapte arbeidsplassar