Seks til sjukehus etter klorutslepp i svømmehall i København