Seks personar til sjukehus etter syrelekkasje i Florø