Bøndene ber statsministeren leggje pengar på bordet