Berre 51 prosent av alle nyfødde blir døypte i Den norske kyrkja – medlemstalet fell vidare