PST: Waras sambuar er mistenkt for alle hendingane knytte til bustaden til familien