Regjeringspartia avviser at Veterinærinstituttet blir sentraliserte