Politibetjent angripen i Frankrike – blir etterforska som mogleg terrorangrep