Regjeringa foreslår å auke formuesskattesatsen til 0,95 prosent