Nødnettet framleis nede fleire stader, men dekninga på veg tilbake