Over 100 studentar evakuerte frå NTNU Gløshaugen etter melding om røyk