Ruskøyring enda med trafikkulykke i Lotetunnelen – no kjem saka opp for retten

foto