Ein meir praktisk skule skal snu norske elevars dalande motivasjon