Ein av fire vil vere over 70 år i utkantkommunane i 2050

foto