– Vi har hatt som mål at kommunen si totale lånegjeld skal reduserast

foto