Vil ha med norske mjølkeprodusentar på dyrevelferdsprosjekt