Det blir kreftkoordinator og truleg også skulehagepedagog