Erosjonssikringa er i ferd med å rase ut, men ikkje urovekkjande pr. no

foto