– Skivebom av Sande - godt budsjett for næringslivet i distrikt-Norge