Vil gje eit betre grunnlag for lokalt aksepterte utbyggingar

foto