Naturen og aktivitetane i Nordfjord bidrar stort til at dei ønskjer å flytte tilbake

foto