Grunna reglane om kviletid innstiller Fjord1 B-ferja på ferjesambandet Lote-Anda søndag kveld.

Det er med andre ord to avgangar som ikkje går frå Anda, og to avgangar som ikkje går frå Lote-sida

Dette opplyser Fjord1.