Ingen teikn til færre innleggingar – sjukehusa hevar beredskapen

foto