FHI-sjefen varslar om svekt rolle i atomberedskapen

foto