– Det er liten planfagleg grunn til å forfølgje saka vidare

foto