NSM: Norske verksemder veit ikkje korleis dei blir ramma