Fylkesmannen opnar tilsyn ved sjukeheim i Bergen etter elleve koronadødsfall