Bosniarar demonstrerer mot korona-innsatsen til regjeringa