Medisinstudentar søker oftare psykologhjelp enn andre studentar