Inntektsgapet mellom kvinner og menn krympar langsamt