For første gong meir enn 2.000 døde på eit døgn i USA