MDG-toppar usamde om når oljealderen skal avsluttast