E-sjefen ventar på EOS-utvalets rapport i Frode Berg-saka