Norske styrkar blir blant dei siste som forlèt Afghanistan