Berre 1 av 3 norske doktorgradar innan IKT er tatt av nordmenn