Støre meiner Solberg «spelar ned» kritikken frå koronakommisjonen